სარედაქციო საბჭო

ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი) – ემერიტუს პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ცისანა აბულაძე – მერიტუს პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ნათია დუნდუა (პასუხისმგებელი მდივანი) – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მეცნიერ-თანამშრომელი, აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

დარეჯან კლდიაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მაია მაჭავარიანი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი,  კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება,  კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ნინო მელიქიშვილი – პროფესორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია; თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

თამარ ოთხმეზური – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი,  კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი,  კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მაია რაფავა – პროფესორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია; თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მზია სურგულაძე – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ეთერ ქავთარაძე – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, არქივთმცოდნეობისა და ელექტრონული არქივის განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

დავით შენგელია – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

იოსტ გიპერტი – პროფესორი, ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი, გერმანია

ჰუბერტ კაუფჰოლდი – პროფესორი, ლუდვიგ მაქსიმიალინის უნივერსიტეტი, მიუნხენი, გერმანია

ბერნარ კული – პროფესორი, ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი, ბელგია

ჟან პიერ მაე – პროფესორი, სორბონას უნივერსიტეტი, საფრანგეთი

ბერნარ უტიე – პროფესორი, სამეცნიერო კვლევის ფრანგული ნაციონალური ცენტრი, საფრანგეთი

თინათინ ქრონცი – დოქტორი, მაინცის გუტენბერგის სახელობის უნივერსიტეტი, გერმანია

ნინო ცხომელიძე – ასოცირებული პროფესორი, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, აშშ