სარედაქციო საბჭო

ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი) – ემერიტუს პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ცისანა აბულაძე – ემერიტუს პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

დარეჯან კლდიაშვილი – თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ნინო მელიქიშვილი –  პროფესორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია; თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

თამარ ოთხმეზური – თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი,  კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი,  კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მაია რაფავა – პროფესორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია; თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

მზია სურგულაძე – თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

ეთერ ქავთარაძე – თავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, არქივთმცოდნეობისა და ელექტრონული არქივის განყოფილების ხელმძღვანელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

დავით შენგელია (პასუხისმგებელი მდივანი) –  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

 

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

თამილა ებანოიძე

ვლადიმერ პერანიძე