სტატიების მიღება მრავალთავის 27-ე ტომისათვის

ცხადდება სტატიების მიღება მრავალთავის ახალი, 27-ე ტომისათვის. “მრავალთავში” გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატია გამოგზავნილი უნდა იქნეს მისამართზე mravaltavi@manuscript.ge. სტატიების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 ნოემბერი. სტატია გამოგზავნილ უნდა იქნეს დოკუმენტური ფაილის სახით (MS Word, Open Office etc.). ძველი ბერძნული ენისთვის გამოყენებულ უნდა სრულად

სტატიების მიღება კრებულ “მრავალთავში”

“მრავალთავში” გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატია გამოგზავნილი უნდა იქნეს მისამართზე mravaltavi@manuscript.ge. სტატიების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მაისი. სტატია გამოგზავნილ უნდა იქნეს დოკუმენტური ფაილის სახით (MS Word, Open Office etc.). ძველი ბერძნული ენისთვის გამოყენებულ უნდა იქნეს ფონტი – GRAECA (გადმოწერა). სტატიის მოცულობა სრულად

„მრავალთავი“ №24-ე ტომის პრეზენტაცია

3 ნოემბერს, 16:00 საათზე, კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილ. აბულაძის საგამოფენო დარბაზში ფილოლიგიურ-ისტორიული კრებულის „მრავალთავის“ №24 პრეზენტაცია გაიმართა. „მრავალთავის“ მორიგ, 24-ე ტომში წარმოდგენილი ნაშრომები ეძღვნება ხელნაწერთმცოდნეობის, ფილოლოგიური, ისტორიული და კულტუროლოგიური საკითხების, აგრეთვე წყაროთმცოდნეობით, ეპიგრაფიკულ და არქეოგრაფიულ კვლევებსა და ხელნაწერის სრულად